Kilka Słów o Nas

Nasze profesjonalne podejście w ocenie bezpieczeństwa, kompilacji dokumentów i rejestracji produktów kosmetycznych wynika z 20-letniego doświadczenia, zarówno w przemyśle chemicznym, jak i w laboratorium badawczo-rozwojowym.

Mamy wszechstronne wykształcenie akademickie na uczelniach międzynarodowych i wiedzę z dziedzin:

Umożliwia nam to wszechstronną obsługę każdego klienta. Wielojęzyczność i wielokulturowość naszego zespołu ułatwia nam komunikację z klientami na całym świecie.

Zleceniodawcami i odbiorcami naszych usług są przede wszystkim producenci wyrobów chemicznych takich jak:

Nasze Usługi

Współpracują z nami także instytucje naukowo-badawcze, uniwersytety i laboratoria.

Osoba odpowiedzialna w dystrybucji kosmetyków

Działamy jako osoba trzecia odpowiedzialna (z języka angielskiego: third party responsible person). Posiadamy podwójne kwalifikacje akademickie uzyskane na uczelniach wyższych na terenie UE oraz na terenie Wielkiej Brytanii.

Zgodność z wymogami prawa kosmetycznego

Pomagamy producentom, importerom, dystrybutorom oraz niezależnym sprzedawcom w tym, aby każdy produkt wprowadzany do obrotu spełniał odpowiednie wymagania prawne określone w odpowiednich rozporządzeniach.

Ocena bezpieczeństwa i certyfikaty kosmetyczne

Wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego jest dla nas najważniejszy. Pomagamy producentom, importerom, dystrybutorom oraz niezależnym sprzedawcom. Sprawiamy, że produkt udostępniany na jakimkolwiek rynku na całym świecie jest bezpieczny dla zdrowia konsumenta.

Wymogi produkcji kosmetyków i bezpieczeństwo miejsca pracy

Bierzemy czynny udział w sporządzaniu i autorstwie kart charakterystyki materiałów, po to, aby ułatwić producentom zidentyfikowanie ryzyka. Przyczyniamy się do tego, aby karta charakterystyki umożliwiła pracodawcom ustalenie, czy w miejscu pracy znajdują się jakiekolwiek niebezpieczne środki chemiczne. Pomagamy ocenić ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikające ze stosowania różnych produktów.

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Przyczyniamy się do analiz badań środowiskowych głównie w zakresie badań wód i toksycznych skutków dla środowiska wód powierzchniowych. Mamy także wkład w badania w innych dziedzinach toksykologii środowiskowej (jakości powietrza) i biotechnologii, po to aby ułatwić skuteczność prac związanych z ochroną naszego środowiska.

Badania laboratoryjne kosmetyków

Dokładamy wszelkich starań, aby ułatwić producentom sprawne pobieranie próbek i analiz produktów. Dzięki temu badania, które przeprowadzamy we współpracy z producentami są wiarygodne i odtwarzalne. Przyczyniamy się do tego, że niezawodność i odtwarzalność badań stosowanych przez producentów, w stosunku do stosowanych metod, jest zgodna z odpowiednimi normami zharmonizowanymi lub normami wewnętrznymi.

Nasze podejście

Jesteśmy w pełni świadomi zagrożeń związanych z chemikaliami i profesjonalnie podchodzimy do tego, aby wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi był na pierwszym miejscu. Pomagamy producentom poświadczać, że produkty udostępniane na dowolnym rynku na całym świecie są bezpieczne dla zdrowia ludzi, gdy są używane w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania, w tym biorąc pod uwagę prezentacje, etykietowanie produktów, instrukcje użytkowania, usuwanie produktu i wszelkie inne informacje dostarczone przez producentów.

Przewiń do góry