FAQ - odpowiedzi na często zadawane pytania

Brexit i sprzedaż kosmetyków w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021r.

Aby legalnie sprzedawać produkty kosmetyczne na rynku brytyjskim, jest obowiązkowa pełna zgodność z brytyjskim rozporządzeniem w sprawie kosmetyków. Musi istnieć jednostka Osoby Odpowiedzialnej w Wielkiej Brytanii, z nazwą i adresem na etykiecie produktu, powiadomieniem w portalu zgłoszeń produktów kosmetycznych (Submit Cosmetic Products Notification) i wszystkimi innymi obowiązkowymi wymaganiami.

Tak. Importer jest automatycznie uznawany za Osobę Odpowiedzialną zgodnie z brytyjskim rozporządzeniem w sprawie kosmetyków. Jednak właściciel marki spoza Wielkiej Brytanii może wyznaczyć preferowanego przedstawiciela Osoby Odpowiedzialnej w Wielkiej Brytanii, który musi zostać upoważniony przez importera.

Tak, słowo upoważnienie (mandate) jest terminem prawnym używanym w art. 4 zarówno brytyjskiego, jak i unijnego rozporządzenia w sprawie kosmetyków. Upoważnienie (mandate) jest prostym porozumieniem (np. wymianą listów) przenoszącym rolę i obowiązki Osoby Odpowiedzialnej z jednego podmiotu prawnego na inny.

Upoważnienie (mandate) może być ustanawiane tylko między firmami z tego samego obszaru (WB – WB) z taką samą strukturą regulacyjną.

Inaczej jest w przypadku porozumienia (agreement). Porozumienie może być dowolną umową prawną. Jako przykład, zwykle jest używane między właścicielem marki oraz producentem kontraktowym lub firmą z siedzibą w UE i zewnętrznym dostawcą usług Osoby Odpowiedzialnej z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Tak, pojęcie upoważnienia (mandate) znajduje się również w art. 4 rozporządzenia UE w sprawie kosmetyków.

W tym przypadku, wszyscy trzej importerzy są domyślnie uznani za Osoby Odpowiedzialne w ramach brytyjskiego rozporządzenia w sprawie kosmetyków. Jednak, może być technicznie tylko jedna Osoba Odpowiedzialna. W takim ozwiazaniu technicznym trzech importerów będzie musiało upoważnić (mandate) jedną wyznaczoną Osobę Odpowiedzialną (jeśli jest to możliwe).

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia UE w sprawie kosmetyków upoważnienie (mandate)  jest rozwiązaniem w tej sprawie. Różnica między umową handlową (z ang. commercial agreement) a upoważnieniem (z ang. mandate) polega na tym, że umowy handlowe (commercial agreements) mają miejsce między podmiotami działającymi na różnych rynkach; upoważnienie (mandate) to przekazanie prawnej odpowiedzialności, która może wystąpić tylko między dwoma podmiotami w ramach tego samego prawodawstwa (zarówno dla Wielkiej Brytanii jak i dla UE).

Importerzy z UE lub Wielkiej Brytanii, którzy przywożą produkty odpowiednio na rynki UE lub Wielkiej Brytanii będą musieli upoważnić (mandate) Osobę Odpowiedzialną z siedzibą w UE lub z siedzibą w WB wybraną przez tę markę.

Komunikacja w łańcuchu dostaw jest niezwykle ważna. Jeśli importer pozyskuje produkt od innej osoby prawnej, która nie jest właścicielem marki, importer musi zapewnić dostęp do dokumentacji produktu (z ang. Product Information File) za pośrednictwem właściciela marki na wyższym szczeblu łańcucha dostaw, lub upewnić się, że właściciel marki już to zrobił i wyznaczył Osobę Odpowiedzialną na rynku importu (np. WB), tak aby importer mógł upoważnić (mandate) wyznaczoną Osobę Odpowiedzialną za odpowiedzialność i zgodność importowanych produktów.

Nie, również osoby przeprowadzające ocenę bezpieczeństwa spoza Wielkiej Brytanii mogą przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa umieszczonego produktu na rynku WB. Jednak ich kwalifikacje muszą być uznawane za równoważne w Wielkiej Brytanii.

Odpowiedzialność za przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa spoczywa na Osobie Odpowiedzialnej

przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę oceniającą bezpieczeństwo, spełniającą kryteria określone w art. 10 ust. 2. Nie ma (i nigdy nie było) formalnego procesu uznania lub określenia kwalifikacji nadanych przez osoby które regulują prawo w UE lub Wielkiej Brytanii.

Przewiń do góry