Wymogi przy Produkcji Kosmetyków i Bezpieczeństwo Miejsca Pracy

Miejsce produkcji kosmetyków i obchodzenie się z substancjami chemicznymi wymaga kontroli i zgodności z przepisami dobrych praktyk produkcyjnych.

Nasze długoletnie doświadczenie w przygotowaniu kart charakterystyk substancji i mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzeń REACH, CLP oraz wymagań innych towarzyszących przepisów i wymogów przy produkcji kosmetyków pozwala naszym klientom na zapewnienia bezpieczeństwa swoich pracowników w miejscu pracy.

Przewiń do góry